Logo drosophila

Blog

Přednášky s Drosophilou: Cesta na Borneo a vernisáž výstavy

autor: | 06. 12. 2017 | Aktuality

Výstava Láčkovky Bornea představuje jeden z výstupů odborné expedice Michala Buriana a Daniela Pražáka, studentů katedry biologie a environmentálních studií na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Cílem expedice, která se uskutečnila ve dnech 15. 9. – 1. 10. na ostrov Borneo bylo vyhledat vzácné masožravé rostliny rodu Nephentes v jejich přirozeném prostředí, zdokumentovat a provést na nich měření.

Na výstavě může návštěvník vidět vzácné druhy jako Nepthentes ampullaria, Nephentes rajah a Nepthentes reindwardsiana. Kromě nich také mnoho příkladů fauny Bornea, ale i střípků z cesty. Výstavu také doprovází útržky deníku, který byl psán během cesty pro rodinné příslušníky. Expedice byla podpořena fakultou ve formě studentského vědeckého grantu a za tuto podporu velmi děkujeme.

Samotnou výstavu si můžete prohlédnout až do 22. 12. 2017 v 3. patře budovy Pedagogické fakulty.