Logo drosophila

Blog

Valná Hromada

autor: | 10. 06. 2019 | Valná hromada

V úterý 28. 5. 2019 se konala valná hromada studentského spolku Drosophila.
Opět došlo k obměně rady a my tímto přejeme zvoleným radním mnoho štěstí a úspěchů s vedením octomilčích členů!

Pozici předsedy převzal Petr Holub, novou místopředsedkyní se stala Aneta Karolová, tajemnicí Kateřina Smetanová, pozice radní pro propagaci patří Kateřině Fuchsové, radní pro akce opět Karolína Rychtecká a nakonec radní pro vnitřní komunikaci Tereza Bušová! Věříme, že nová rada povede spolek tak dobře, jak tomu bylo doposud.